Snerydning

Ligger dit hus ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne samt salte eller gruse de arealer, hvor folk skal gå eller køre.

I de fleste tilfælde strækker sidstnævnte pligt sig til vejens midte, da ejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel af kørebanen.

Hjælp til snerydning

Vi kan hjælpe med at rydde sneen væk. Snerydning kan være meget tidskrævende, og det er ikke altid, at snerydningen passer ind i hverdagens øvrige program hverken som privat eller offentlig myndighed. Er der tale om større arealer eller et stort snefald, er der ofte behov for at have større maskiner til at udføre snerydningen. Flemming’s Entreprenør og Haveservice har en stor maskinpark, der kan klare en hvilken som helst snerydningsopgave.


Vi udfører snerydning af:

  • Veje
  • Fortove
  • Parkeringspladser
  • Private arealer
  • Offentlige arealer

Vil du vide mere så ring til Flemming på 40 32 66 29.

Husk: Vinter = snerydning - sommer = plæneklipning!

Overordnede regler for snerydning

  • Der skal ryddes for sne så hurtigt som muligt.
  • Hvis det er muligt skal sneen samles i en vold på fortovet langs rendestenen, alternativt på kørebanen langs rendestenen.
  • Sneen må ikke anbringes ud for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gadehjørner
  • Snevolde, som er til gene ud for indkørsler og ved opkørsler til cykelsti, skal fjernes. Det gælder også snevolde, der opstår, når kommunen rydder kørebane og cykelsti for sne.
  • Du har pligt til at sørge for, at afløbsbrøndenes riste er fri for is og sne.


Hvad sker der, hvis du ikke overholder dine forpligtelser?

Som hovedregel har du selv ansvaret for, at gangarealer på og omkring din grund er ryddet og gruset eller saltet. Hvis du ikke gør det, kan du blive erstatningspligtig, hvis nogen kommer til skade ud for din grund. Vær opmærksom på at du, uanset om der sker uheld eller ej, kan risikere at blive politianmeldt og få en bøde, hvis der ikke ryddes sne, saltes eller gruses på din grund. Desuden kan du, efter varsling og påbud, blive pålagt at betale for, at andre udfører arbejdet.

Få et uforpligtende tilbud på dit haveprojekt!

​Benyt formularen herunder til at beskrive din opgave. Vi vil vende retur med svar på din henvendelse hurtigst muligt.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​FLEMMINGS ENTREPRENØR &
​HAVESERVICE ApS

CVR: 33253877

Flemming Jensen i Børkop, Syddanmark, DK på Houzz

​Ring og hør mere

​Telefon: 40 32 66 29

Få et godt tilbud

Indhent tilbud - klik ​her